Jan S. Krogh

 

Litauen
Kystradio
Mine reiser
Kontakt
Slektsforskning
Libanon
Jobb
English
Ham Radio
Acknowledgement
Passport Stamps
IBRG
Geosite
Genealogy
My Business Pages

Personalia

Født 1964 i Harstad. Oppvokst på Sandtorg.
Sivilstand Gift, ei datter.
Bopel Vilnius, Litauen
Statsborgerskap Norsk

Arbeidsområder og interessefelt
Utkontraktering av industriproduksjon, og internasjonal handel.
Nordområdene, skandinavisk-baltisk historie og krigshistorie.
Kartografisk produksjon; topografiske, historiske og andre tematiske kart.
Internasjonale grenseområder, særlig enklaver (eksklaver) og disputerte territorier.

Utdanning
Bachelor i geografi, Nord universitet, 2020.
Prosjektledelse (10 sp), Nord universitet, 2019.
Organisasjonspsykologi (10 sp); UiT Norges arktiske universitet, 2019.
GIS i arealplanlegging (5 sp), Nord universitet, 2016.

Arbeidserfaring
Daglig leder og innehaver av UAB Kronen (2006 – )
Konsulent for Talgø-konsernet (1997 – 2005)
Redaktør av Litauen-Nytt (1991 – 2002)
FN-tjeneste i Sør-Libanon (1987 – 1990)

Publikasjoner og prosjekter
Jan S. Krogh: Historiske kart av Norden og Baltikum. I: Hege Boman Grundekjøn: Norge Baltikum – fra kulde til varme, Gaveca, 2017, ISBN 9788293520030.
Jan S. Krogh: Dagbok for krigsåret 1940. I: Årbok for Vardø 2016, ss. 75 – 92, Vardøhus Museumsforening, ISBN 9788291489056.
Jan S. Krogh: Blue Beret og minnebøker. På: Norsk Veterannettverk (2001 – 2014) .
Jan S. Krogh: The Hessdalen Report, Reflections of reported atmospheric light phenomena and other observed objects in Holtålen county and surronding areas 1870 – 1990, NIVFO, Trondheim, 1990.

Verv
President av International Border Research Group (2012 – )
Administrator av gruppen UNIFIL - Norbatt på Facebook (2009 – 2017)
Leder av Den norske klubb i Litauen (1997 – 1999 og 2010 – 2013)
Valgkomitemedlem, Norwegian-Lithuanian Chamber of Commerce, Vilnius (2009 – 2011)

Fritidsinteresser
Reiser, grenseforskning, genealogi og amatørradio.

Tilsluttet
Sambandssoldatenes Forening
Norske Reserveoffiserers Forbund
Norsk Polarklubb
Denne siden ble sist oppdatert 27 jan 2021 .