Radiostasjoner
Next

 

Up
Radiostasjoner
Stasjonshistorie
Hopen Meteorologiske Stasjon
Sörvågen radio/LFS

Liste over alle norske kystradiostasjoner med kallesignal

Listet langs fra nord og s¸rover, og videre langs kysten fra Vard¸ til Oslo. «Info pr» refererer hvilket år informasjonen er hentet fra i oppslagsverk som Liste over norske telestasjoner e.l.  Stasjonene som er oppf¸rt i 1958 hadde opph¸rt trafikken i 1979/84 med mindre annet er listet.  Listen er ikke fullstendig, men er under kontinuerlig utvikling.

 

Radiostasjon

Info pr.

Kalle-
signal

Tjenestetype

Tjenestetid

Driftsperiode Merknader
Jonsbu 1932 LMW

Privat.

1932-1933 Norsk radiostasjon på Gr¸nland. Korresponderer med Jan Mayen Radio.
Myggbukta Radio 1932 LMG

RTGF. Privat.

1922-23, 1926-28, 1930-40, -1959 Norsk radiostasjon på Gr¸nland. Korresponderer med Jan Mayen Radio og Reykjavik Radio.

1958
Finnsbu 1932 LMX Privat. 1931-33 Norsk radiostasjon på Gr¸nland. Korresponderer med Bergen Radio.
Torgilsbu 1932 LMQ Privat. 1932-40 Norsk radiostasjon på Gr¸nland. Korresponderer med Bergen Radio og Reykjavik Radio.
Ny-Ålesund 1926 (TUJ) LCK

RTGF. P. 

1918-1960-årene Rekkevidde: 300 nm. Svensk Telefunken. 600 og 1040 m.
1932 LJN

Privat.

Korresponderer med Svalbard Radio.
Ny-Ålesund Radio 1979 Tf. 9-11.30/14-16/17-18. Tf/tg: Tfn sb ustabilt ikke fast tj. tid 15/9-15/6. Etter nedlegging over Svalbard Radio
Spitsbergen 1921 LFG Rekkevidde: 400 kvartmil, Telefunken, 300 og 600 meter
Longyearbyen 1926 TQE

RTGF. P.

Rekkevidde: 300 nm. Svensk Telefunken. 600 og 1000 m. Korresponderer med Svalbard Radio. 
Svalbard Radio 1926 LFG

RTGF/KRS. F X. PG 4) 11)

N: Fra begynnelsen av juni til slutten av september. 8-21: Fra slutten av september til begynnelsen av juni. Rekkevidde: 300/600 nm. Telefunken. 300, 600 og 1250 m. Korresponderer med Ing¸y Radio på 1250 m samt med Longyearbyen og Ny-Ålesund.
1932 LGS

RTGF.

N 6): Fra 15. juni til 30. september: Kl. 0-8, 8-8.15, 10-10.15, 12-12.15, 14-14.15, 16-16.15, 18-18.15, 20-20.15, 22-22.15. 7) Fra 1. oktober til 14. juni: 8-8.15, 10-10.15, 12-12.15, 14-14.15, 16-16.15, 18-18.15, 20-20.15 Ligger i Longyearbyen.
1958 LGS Tgf over Harstad
1985 0-24 - 1. april 2006 Etter nedlegging over Vard¸ radio.
Isfjord Radio 1958 LMJ I skipningssesongen tj.tid 0-24 1933 - 7. juni 1976 Tgf over Hf
Sveagruva 1979 LJA MR - Rikstlf. eksp. Manuell sentral. Ikke fast tjenestetid
1979
Hopen Radio 1985 LMR Opprettet etter 2. verdenskrig via Vard¸
Bj¸rn¸ya Radio 1926 LWP

RTGF. P.

Rekkevidde 500 n.m. Marconi. 1100 m. V¿rmeldinger utsendes på 1100 m kl. 8.55, kl. 13.55 og kl 18.55.
1932 LJB

RTGF.

X
1985 LJB 0-24 1919 - h¸sten 1996 via LGE/LGV. Etter nedlegging fjernstyrt fra Bod¸ radio.
Jan Mayen Radio 1926 AQS

RTGF/KRS. O.

Pr. 22.10.27: Inntil videre tj. 8-2. V¿rmeldinger utsendes på 1000 m. b¸lge kl. 7.57, kl. 10.57m kl. 13.57, kl. 16.57 og kl. 18.57. Rekkevidde: 600 nm. Telefunken gnistsender, Norsk r¸rsender. 600 og 1000 m. Korresponderer med Troms¸ Radio.
1932 LMJ

RTGF. 

1979 LMJ
1985 0-24 - oktober 1994 via Troms¸. Etter nedlegging fjernstyrt fra Bod¸ radio.
Vard¸ Radio (T) 1926 LEK

PG 4) 7)

15) Rekkevidde: 200, 50 14), Svenska Radio A.B., 300, 450, 600, 1700, 510 14)
1932 LGV

RTGF. TFN. 

L 8): S¸n- og hellligdagstjeneste 8-10, 17-19. 
Vard¸ Radio

1985 0-24 Ferdigbygget 1923 – Fremdeles i drift
Berlevåg Radio 1958 LFQ 8-22
Mehamn Radio 1958 LFM 8-22
Honningsvåg Radio 1958 LFH 8-22. 1/10-31/3 tj. tid 0-24.
Ing¸y Radio 1921 LEI Rekkevidde: 480 kvartmil, Telefunken, 300 og 600 meter
1926

PG 4) 7)

N Rekkevidde: 300 nm. 300, 600, 1600 m.
1926

RTGF. F X.

Rekkevidde: 600 nm. Telefunken. 300, 600 og 1000 m. Korresponderer med Bj¸rn¸ya og Svalbard Radio på 1600 m.
1932 LGI

RTGF. 

N
Hammerfest Radio 1926 LWS

RTGF. F X.

Svensk Telefunken. Stasjonen korresponderer med Ing¸y Radio under linjeugreier.
1985 LGI 0-24 Etter nedlegging over Vard¸ radio.
Rekvik 1932 LFR Meldetider: Hverdager kl. 10.30, 11.15, 12.30, 17, 17.30 og 18.30; s¸n- og helligdager kl 9 og 9.45. Stasjonen er bare utstyrt for radiotelefoni. Korresponderer med Bj¸rn¸y Hilles¸y og R¸ssholmen.
R¸ssholmen 1932 LFD Meldetider: Hverdager kl. 11.15 og 17.30; s¸n- og helligdager kl. 9.45. Stasjonen er bare utstyrt for radiotelefoni. Korresponderer med Rekvik.
Bj¸rn¸y Hilles¸y 1932 LFH Meldetider: Hverdager kl. 10.30, 12.30, 17 og 18.30; sln- og helligdager kl. 9. Stasjonen er bare utstyrt for radiotelefoni. Korresponderer med Rekvik.
Troms¸ Radio 1926 TUT

RTGF. O.

V¿rmeldinger utsendes på 1450 m.  b¸lge kl. 11.30, kl. 16.15 og kl. 21.15.  Rekkevidde: 650 nm.  R¸rsender. 1450 m.  Korresponderer med Jan Mayen.  
1958 LGE 0-24
1979 Nedlagt h¸sten 1980 Etter nedlegging over Harstad radio og Hammerfest radio
Troms¸-Skatt¸ra Aeradio 1958 LIT Telegramtrafikk til passasjerer på fly.
Harstad Radio 1985 LGH 0-24 Ca 1945 - ca 1989 Etter nedlegging over Bod¸ radio
B¸ Vesterålen 1932 LFA Stasjonen er kun utstyrt for radiotelefoni. Meldetider: Hverdager kl. 10, 13, 18 og 19; s¸n- og helligdager kl. 9. Korresponderer med Gaukv¿r¸y.
Ramsund R. S.  1926 LBX

RTGF. O. 

Svolv¿r Radio 1926 LGA

RTGF. F X.

Rekkevidde: 150 nm. Telefunken. 600 og 800 m. Benyttes i fisketiden.
S¸rvågen Radio 1921 LEN Rekkevidde: 35 kvartmil. Telefunken.  300 og 600 meter.
1926

RTGF. F X. 

L Rekkevidde: 35 nm. Telefunken. 300 og 600 m. Korresponderer med Fauske Radio, R¸st Radio, V¿r¸y Radio og Helle Moskenes. 
1958 LFS
Helle Moskenes (T) 1926 LCR

RTGF. 

Korresponderer med S¸rvågen Radio.
V¿r¸y Radio 1921 VRY

RTGF.

L Telefunken. For korrespondanse med Fauske Radio, R¸st og S¸rvaagen.
1926 LDB

RTGF. F X.

L Rekkevidde: 20 nm. Telefunken. 700 m. Korresponderer med Fauske Radio, R¸st Radio og S¸rvågen Radio.
V¿r¸y 1958 LFV St. svarer ikke på oppr. utafor tj.tida. Tgf over S¸.
R¸st 1921 LFR Rekkevidde: 35 kvartmil, Telefunken, 300 og 600 meter
R¸st Radio 1926

RTGF/KRS. F X.

8-22 Rekkevidde: 200 nm. Marconi. 300, 600 og 1600 m. Korresponderer med Fauske Radio, S¸rvågen Radio og V¿r¸y Radio.
1932 LGR

RTGF. TFN.

8-22
1958 Tgf over S¸.
Fauske Radio 1921 LDW

RTGF. 

C 1921-1937 Marconi. Korresponderer inntil videre med R¸st, Svolv¿r, S¸rvaagen og V¿r¸y.
1926

PG 4)

N 5) Rekkevidde: 200 nm. Marconi. 300, 600, 1600, 1800, 2100 m. 
1926

RTGF. F X.

C Marconi. Rekkevidde 200 nm. 300, 600, 1600, 1800 og 2100 m. Korresponderer med R¸st Radio, S¸rvågen Radio, V¿r¸y Radio og eventuelt Svalbard Radio.
1932 LGF

RTGF. TFN KB.

N 1) Mellom kl. 8 og 22 skal radiotelegrammer sendes over R¸st Radio. 
Bod¸ 1932 LEE Stasjonen er kun utstyrt for radiotelefoni. Meldetider: Hverdager kl. 10.30, 12.30, 17 og 18.30; s¸n- og helligdager kl. 9. Korresponderer med Bliksv¿r og Giv¿r.
Bod¸ Radio

1985 LGP 0-24 Fremdeles i drift
Bliksv¿r 1932 LED Stasjonen er kun utstyrt for radiotelefoni. L Korresponderer med Bod¸.
Tonnes radio 1926 LFC

RTGF. F X.

Rekkevidde: 150 nm. Telefunken. 450, 600 og 700 m. Åpen i fisketiden.
Sandnessj¸en Radio 1958 LGY
R¸rvik Radio 1985 LGD 0-24 6. november 1936 - 1. juni 1986 Etter nedlegging over ¨rlandet radio
Arnsteinsundet 1932 LEM Meldetider: Hverdager kl. 9.30, 13.15 og 16.45; s¸n- og helligdager kl 9.30. Stasjonen er bare utstyrt for telefoni. Korresponderer med Kiran.
Halten Radio 1926 LHA

RTGF. 

Marconi. 300 og 600 m. Åpen i fisketiden. Korresponderer med Kristiansund Radio. 
¨rlandet Radio 1958 LFO 1947 - 7. mai 2004 Opphaug Radio, se ¨rlandet Radio
1985 0-24
Trondheim-V¿rnes Aeradio 1958 LNV
Tyholt 1932 LCT

RTGF. 

Grip 1921 GRP

RTGF.

De Forest telefon. Korresponderer med Kristiansund.
Grip Radio (T.) 1926 LHE

RTGF. F X.

De Forest telefon. 680 m. Korresponderer med Kristiansund Radio. 
Kristiansund Radio (T) 1926 LWZ

RTGF. F X.

De Forest Radio. 734 m. Korresponderer med Grip Radio og Halten Radio. 
Kristiansund N. Radio 1958 LFK
Ålesund Radio 1926 LDN

PG 4) 17)

15) Rekkevidde: 600, 400 14), Telefunken, 450, 600, 512 14)
1932 LGA

RTGF. TFN. 

L 8): I vintertiden uavbrutt tjeneste.
1985 0-24 1925 - 1. nov 1990 Etter nedlegging over ¨rlandet Radio
Flor¸ Radio 1985 LGL 0-24 1938 - Fremdeles i drift
Bergen Radio 1926 LGN

PG 3) 4) 5)

N Rekkevidde: 350 nm for gnist- senderen, 1200 nm for r¸rsenderen. Telefunken. 600, 800, 1850, 2100, 2770 m. 
1932 LGN

RTGF. TFN KB.

N Korresponderer med Falklands¸yene og Syd-Georgia og under kabelbrudd med England og Island. Korresponderer med Torgilsbu. 
LGB

RTGF. KB.

1985 0-24 1. sep 1912 - 18. mar 2004 Ved nedl. over Rogaland Radio
Haugesund Radio 1958 LGM I fisketida tj. tid 0-24
Utsira Radio 1921 LGK juni 1919 - apr 1945 Rekkevidde: 230 kvartmil, Marconi, 300 og 600 meter. Etter bombing i 1945 erstattet av Stavanger radio og Haugesund radio.
1926

PG 4) 7) RG 18)

N Rekkevidde: 230 nm. Marconi, 300, 600m. 
1932 LGK

RTGF. TFN.

N
Stavanger Radio 1921 LCM

RTGF.

N 1919 - 1932 Marconi. For transatlantisk korrespondanse. «Amerikatelegrafen»
1926

RTGF. F X

N Marconi. 12140 [kHz?] m. Korresponderer med New-York. 
1932

RTGF.

N New York som reservestasjon for Jel¸y. 
1958 LGQ 0-24 Tjensvoll Radio, se Stavanger Radio
Stavanger Aeradio 1958 LNS Telegramtrafikk til passasjerer på fly.
Rogaland Radio 1985 LGB 0-24 1961 - 1. jan 2004 HF-avdelingen
LGB/LGQ 0-24 1961 - MF og VHF. Fremdeles i drift.
Farsund Radio 1985 LGZ 0-24 23. aug 1938 - 24. mar 2004 Etter nedlegging over Rogaland radio
Kristiansand S. Radio 1958 LGR
Flekker¸y Radio 1921 LDF N Rekkevidde: 160 kvartmil, Telefunken, 300 og 600 meter
1926 PG 4) 5) N Rekkevidde: 160 nm. Blannet system. 300, 600 m.
1932 LGY

RTGF. TFN.

N
Tj¸me Radio

 

1921 LET Rekkevidde: 160 kvartmil, Telefunken, 600 meter
1926 PG 4) 13) 19) N rekkevidde: 160 nm. Telefunken. 600 m. 
1932 LGT

RTGF. TFN. 

N

1985 0-24 Fremdeles i drift
Karljohansv¿rn 1926 LBZ

O.

Oslo-Fornebu aeradio 1958 LNF Telegramtrafikk til passasjerer på fly.
Kristiania Radio 1921 LCH

RTGF.

Telefunken. Korresponderer med europeiske radiostasjoner. 
Oslo Radio 1926 LCH

RTGF. F X.

8-23 Rekkevidde: 700 nm. Telefunken. 4100, 5450 og 8200 [kHz?] m. Korresponderer med Paris, Holland og leilighetsvis med andre europeiske radiostasjoner.
Tryvassh¸gda 1932 LCH

RTGF. 

8-23 Paris og leilighetsvis med andre europeiske stasjoner.
LCC

RTGF. KB.

Amsterdam og leilighetsvis med andre europeiske stasjoner. 
Oslo Radio 1958 LGO 7-22 -1973 Etter nedlegging over Tj¸me Radio
Forsvarsdepartementets R. S. 1926 LBY

RTGF. O.

Jel¸y Radio 1932 LCI, LCJ, LCK, LCP

RTGF. 

N 1931 -  Korresponderer med New York. Ekspedisjonen senere overtatt av Rogaland radio.
Norbatt LBL1, LG2J

RTGF, RTFN, RTTY

0-24 1978-1991 Norsk radiostasjon i den norske FN-bataljonen i S¸r-Libanon. Korresponderte med Rogaland radio på sivilt nett.

Noter

  1. Fastpunktsstasjonene er merket under «Tjenestetype» som «RTGF». De av stasjonene som på samme tidspunkt også er oppf¸rt i listen over kystradiostasjoner er merket «RTGF/KRS».

  2. Fotnotehenvisningene i listen over refererer seg til orginaldokumentene, og ikke til kildene for denne nettsiden.  De vil etter hvert bli erstattet med forklarende tekst.