Georg Sauerwein i samepesk frå Alta 1879. Foto: B. Petri, Göttingen.

Tilbake