Jan S. Krogh

 

Litauen
Kystradio
Mine reiser
Kontakt
Slektsforskning
Libanon
Jobb
English
Ham Radio
Acknowledgement
Passport Stamps
IBRG
Geosite
Genealogy
My Business Pages

Personalia

Født 1964 i Harstad. Oppvokst på Sandtorg.
Sivilstand Gift, ei datter.
Bopel Vilnius, Litauen
Statsborgerskap Norsk

Arbeidsområder og interessefelt
Konsulenttjenester med hovedvekt på norsk-litauisk handel og kultur.
S
kandinavisk-baltisk historie og krigshistorie.
Kartografisk produksjon; topografiske, historiske og andre tematiske kart.
Internasjonale grenseområder, særlig enklaver (eksklaver) og disputerte territorier.

Utdanning
Master i samfunnsvitenskap, Nord universitet, 2020–2022.
Bachelor i geografi, Nord universitet, 2020.
Prosjektledelse (10 sp), Nord universitet, 2019.
Organisasjonspsykologi (10 sp); UiT Norges arktiske universitet, 2019.
GIS i arealplanlegging (5 sp), Nord universitet, 2016.

Arbeidserfaring
2006 –: Daglig leder og innehaver av UAB Kronen
1997 – 2005: Konsulent for Talgø-konsernet
1991 – 2002: Redaktør av Litauen-Nytt
1987 – 1990: FN-tjeneste i Sør-Libanon

Publikasjoner og prosjekter
Jan S. Krogh. (2017). Historiske kart av Norden og Baltikum. I: Hege Boman Grundekjøn: Norge Baltikum – fra kulde til varme, Arendal: Gaveca.
Jan S. Krogh. (2016). Dagbok for krigsåret 1940. I: Årbok for Vardø 2016, ss. 75 – 92, Vardø: Vardøhus Museumsforening.
Jan S. Krogh. (2014). Blue Beret og minnebøker. På: Norsk Veterannettverk.
Jan S. Krogh. (1990). The Hessdalen Report, Reflections of reported atmospheric light phenomena and other observed objects in Holtålen county and surronding areas 1870 – 1990. Trondheim: NIVFO.

Verv
2012 –: President av International Border Research Group
2009 – 2017: Administrator av gruppen UNIFIL - Norbatt på Facebook
1997 – 1999 og 2010 – 2013: Leder av Den norske klubb i Litauen
2009 – 2011: Valgkomitemedlem, Norwegian-Lithuanian Chamber of Commerce, Vilnius 

Fritidsinteresser
Reiser, grenseforskning, genealogi og amatørradio.

Tilsluttet
Sambandssoldatenes Forening
Norske Reserveoffiserers Forbund
Norsk Polarklubb
Denne siden ble sist oppdatert 01 okt 2021 .